Tuđe zastrašivanje neće povećati našu vjeru, već samo tuđa ljubav!
Svjetski dan siromašnih: Potrebiti će ručati s papom Franjom