Ako se pitaš gdje je Bog kada oko sebe vidiš nepravdu i zlo…
Za životnu radost trebate se pobrinuti