Usain Bolt, njegova vjera i odanost Čudotvornoj medaljici