Dok ne shvatimo da je Bog s nama na putu života ništa se neće promijeniti