Papa Franjo: Potrebna je hrabrost, a ne “pastoral očuvanja”
Ponovno pronađite svoje korijene!
Kod Boga ne vrijede naši veliki govori već kako smo svoj život oblikovali po njegovoj riječi!
PAPA: Licemjerje nije Isusov jezik, pa ne treba biti ni jezik kršćana
Papa: Ako ne slušamo Duha Svetoga, prijeti nam opasnost hladne, ideološke vjere
Papa: Valja prijeći s mlakoga načina života na radosno naviještanje Isusa
Papa: Istinski nauk ujedinjuje, dok ideologija razdvaja
Papa Franjo: Istinski mir nije naš proizvod, nego dar Duha Svetoga
Papa: Imamo uvijek biti otvoreni Božjim iznenađenjima
Sveti Otac zaredio 10 novih svećenika