Ne očekuj neki posebni poziv od Boga, posebno je to što je on uvijek tu!
Kada ti se čini da se cijeli tvoj svijet raspada znaj da Bog drži sve konce u rukama!
Duhu Svetom trebamo dati više prostora u našim mislima jer jedino tako će započeti naša promjena!
Samo je jedna istinska sloboda – ona u Duhu Svetome!
Prepoznavanje Isusa u svakom čovjeku trajni je zadatak svakog kršćanina!
Ima ljudi koji su nasmijani čak i u svojim teškoćama!
Nikada briga ne može pomoći da stvari budu drugačije, vjera u Isusa može!
Naučiti planirati svoju svakodnevicu s Bogom neopisivo je lijep osjećaj!
Treba osjetiti trenutak kada se treba povući i stati na trenutak sa svojim Bogom u tišini!
Kada ostavljaš brige Isusu okreni novi list u svom životu!