Teška vremena brišu lake prijatelje
Da nas Bog nije trebao tamo gdje jesmo, ne bi nas ni bio tamo stavio.
10 stvari koje nam Isus govori u Presvetom Oltarskom Sakramentu
Kršćanine, ne skrivaj svoju snagu!
Nemaš li vremena da svakoga dana staneš malo pred Isusa?
Kada se približiš Isusu postaješ jači
Prepusti se Božjem planu, on je uvijek bolji od svih naših planova!
Kriza je ono što dođe kad nestane vjere!
Sloboda je onaj osjećaj koji dolazi kada sve svoje prepustiš Duhu Svetom!
S darom jakosti sve je životne prepreke moguće nadvladati!