Prepusti Gospodinu putove svoje, On najbolje zna kamo treba poći!
Samo je jedan dobitnički potez, prepustiti sve poraze njemu!
Zar mislimo da ćemo uvijek imati vremena?
Ne pokušavajte mijenjati druge osobe.
Tuđe zastrašivanje neće povećati našu vjeru, već samo tuđa ljubav!
Ako se pitaš gdje je Bog kada oko sebe vidiš nepravdu i zlo…
Za životnu radost trebate se pobrinuti
Empatijsko komuniciranje – Komuniciranje srcem
Kako vjernik donosi odluke u životu?
Kršćanin nije čovjek čiji svijet završava na vratima crkve!