Čuvajte ljude koji vam vrate vjeru u dobro!
Kad shvatite da vrijeme ne liječi rane ostaje vam pozabaviti se svojom ranjivošću i predati je Bogu!
Blizu ti je Bog ako ga tražiš!
Svako jutro predaj Bogu sve svoje mogućnosti i reci mu da ti pokaže put!
Kroz životne poteškoće Bog nas uči da su njegovi planovi uvijek bolji od naših želja!
U svemu što vidimo, čujemo, osjećamo, dodirujemo… nalazi se Božji trag
Vjerujem ljudima koji ne moraju nikoga poniziti da bi se uzdigli!
U svemu što vidimo, čujemo, osjećamo, dodirujemo nalazi se Božji trag
Molitva je naš dodir sa snagom koja možemo biti!
Nemoj očajavati što su poteškoće preteške već se raduj što nakon njih više nećeš biti isti