POZIV I PORUKA FATIME

Ove godine navršava se 100.obljtnica ukazanja Gospe u Fatimi, kojom će prigodom Papa Franjo posjetiti ovo svetište.

Katolička Crkva je službeno priznala ukazanja Blažene Djevice Marije u portugalskom gradu Fatimi, 1917. godine. Treća tajna koju je Gospa povjerila vidjelici Luciji ne odnosi se samo na atentat na papu Ivana Pavla II. ”Bit će ratova i terora. Proroštvo iz Fatime nije zaključeno. Povjeravam nebu sve narode i države svijeta, a Djevici iz Fatime sve svećenike” – rekao je Benedikt XVI. na euharistijskom slavlju ispred fatimskog svetišta (2010.). Upozorio je kako je proroštvo iz Fatime “poruka protiv kukavnih egoizama nacija, rasa, ideologija, skupina i pojedinaca. Zavaravaju se oni koji pomišljaju da je misija proroštva iz Fatime zaključena,” upozorio je Benedikt XVI. naglasivši kako je “čovjek pokrenuo ciklus smrti i terora koji ne uspijeva zaustaviti”, jer su narodi, rase i pojedinci poticani egoizmom”. Zbog toga treba poslušati Gospin poziv i predati se Bogu i Božjoj ljubavi. 

Ukazanje Anđela Portugala

Prije Gospinih ukazanja, troje malih pastira: Lucija (Lucia de Jesus dos Santos), sv. Franjo (Francisco Marto) i sv. Jacinta (Jacinta Marto), iz sela Aljustrel u blizini Fatime, doživljavaju tri ukazanja Anđela Portugala ili Anđela mira.

Prvo Anđelovo ukazanje

Dogodilo se to u proljeće ili ljeto 1916. godine. Izgledao je kao lijepi mladić od 14 – 15 godina. Rekao im je da mole: “Moj Bože! Vjerujem u Te, klanjam Ti se, uzdam se u Te i ljubim Te. Molim Te da oprostiš onima koji ne vjeruju u Tebe, koji Ti se ne klanjaju, koji se ne uzdaju u Tebe i koji Te ne ljube.” “Tako molite! Srce Isusovo i Marijino pozorno slušaju vaše molitve.”

Drugo Anđelovo ukazanje

Bijaše ljeto 1916. godine. Anđeo im reče: “Što radite? Molite, mnogo molite! Presveta Srca Isusa i Marije imaju s vama milosrdne nakane. Neprestano prikazujte Svevišnjem molitve i žrtve!” “Što god možete, prinesite Bogu za žrtvu kao zadovoljštinu za grijehe kojima Ga ljudi vrijeđaju i molitvu za obraćenje grešnika. Tako ćete osigurati mir svojoj domovini.”

Treće Anđelovo ukazanje

Krajem ljeta, odnosno početkom jeseni 1916. godine, Anđeo je kleknuo pored njih i rekao: “Presveto Trojstvo, Oče, Sine i Duše Sveti, klanjam Vam se i prikazujem Vam predragocjeno Tijelo, Krv, Dušu i Božanstvo Isusa Krista, prisutna u svim svetohraništima svijeta, kao naknadu za uvrede, svetogrđa i ravnodušnosti, kojima je On sam uvrijeđen. U ime neizmjernih zasluga Njegova Presvetoga Srca i Prečistog Srca Marijina, molim Vas za obraćenje jadnih grješnika.”
Zatim Anđeo uze hostiju i dade je Luciji, a kalež Jacinti i Franji. Božja prisutnost bila je toliko snažna, da ih je gotovo potpuno obuzela. Mir i sreća koju su osjećali bili su veliki, jer im je duša iznutra u potpunosti bila usredotočena na Boga.

GOSPINA UKAZANJA

Nakon Anđela, djeci se ukazuje Gospa iznad hrasta crnike. Franjo je samo vidio Gospu, ali je nije čuo. Jacinta je vidjela i čula Gospu, a Lucija je pored toga i razgovarala s Gospom. Ukazanja su se zbivala oko podneva.

Prvo Gospino ukazanje (13. svibnja 1917. )

Prvo su opazili dva svjetla, poput bljeska, a zatim Gospu. Lucija je ovako opisala taj susret: “Bila je to jedna Gospođa potpuno odjevena u bijelo, sjajnija od sunca, oko koje se širilo svjetlo sjajnije i blistavije od onog koje isijava kristalna posuda puna čiste vode obasjana zlatnim zrakama sunca. Njezino lice, neopisivo lijepo, nije bilo ni tužno ni veselo već ozbiljno. Ruke skupljene kao na molitvu, bile su nagnute i okrenute prema gore. Na desnoj ruci visjela joj je krunica.”

Gospa je Luciji poručila da se ne boje i da im ništa neće napraviti. Zamolila ih je, da dolaze na isto mjesto svakog trinaestog u mjesecu u isto to vrijeme šest mjeseci zaredom. Upita je: “Hoćete li prikazati Bogu sva trpljenja koja vam želi poslati kao zadovoljštinu za grijehe kojima je uvrijeđen i kao molitvu za obraćenje grješnika?” Lucija odgovori: “Da, hoćemo.” Gospa je pomacima ruku rasula prema njima jako svjetlo, koje im je prodrlo do najskrovitijih dijelova duša, pa su vidjeli sebe u Bogu, jasnije nego da su se promatrali u najboljem ogledalu. Nakon par trenutaka Gospa im još reče: “Molite krunicu svaki dan kako biste izmolili mir svijetu i svršetak rata.”

Drugo Gospino ukazanje (13. lipnja 1917.)

Gospa poručuje da Isus želi da se ustanovi pobožnost njenom Prečistom Srcu. Onom tko to prihvati, obećala je spasenje, a te će duše Bog voljeti poput cvijeća kojim je Ona okitila Njegovo prijestolje. Na dlanu desne Gospine ruke nalazilo se Srce obavijeno trnjem, koje je u njega bilo zabodeno. Prečisto Srce Marijino je izranjavano grijesima čovječanstva koje traži zadovoljštinu.

Treće Gospino ukazanje (13. srpnja 1917.)

Gospa preporučuje da molimo svaki dan krunicu. Kaže: “Žrtvujte se za grješnike i recite mnogo puta kad prinosite neku žrtvu: “O moj Isuse, to je za tvoju ljubav, za obraćenje gr,ešnika i za naknadu za grijehe počinjene protiv Prečistog Srca Marijina.”

* Prvi dio fatimske tajne: ukazanje pakla

Vidjeli su ognjeno more, a u taj oganj bili su uronjeni vragovi i duše. Izgledali su kao prozirna crna ili smeđa žeravica, ugljen u ljudskom obliku. Plivali su u žeravici, a u vis su ih podizali plamenovi. Padali su na sve strane, dok su se čuli strašni krikovi i bolni uzdasi puni očaja što su tjerali strah u kosti. Vragovi su izgledali kao stravične, jezive nepoznate životinje.

* Drugi dio fatimske tajne: objavljivanje kazne i načina na koje se može izbjeći

Gospa govori: ”Vidjeli ste pakao kamo odlaze duše jadnih grešnika. Kako bi ih spasio, Bog želi ustanoviti pobožnost mome Prečistom Srcu.”

Gospa navješćuje dolazak II. svjetskog rata, širenje komunizma, glad, progonstvo Crkve i Pape, ako se ne ispune njeni zahtjevi da se Rusija posveti njenom Prečistom Srcu, te kao zadovoljštinu – svetu Pričest u prvih pet subota u mjesecu. Ako se ispune zahtjevi, Rusija će se obratiti i mir će zavladati. Nažalost ljudi nisu poslušali zahtjeve, iako ih je Lucija obznanila.

Gospa govori: “Kada molite krunicu, nakon svakog otajstva (desetice) recite: “O Moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje Milosrđe!”

* Treći dio fatimske tajne

Prva scena: Anđeo s ognjenim mačem, koji izgleda kao da će spaliti svijet. Snažnim glasom je kliktao: “Pokora, pokora, pokora!” Plamenovi su se gasili u dodiru sa svjetlošću iz Marijine ruke. Svijetu prijeti kazna ako ne čini pokoru i ne časti Isusa i Mariju.

Druga scena: Progon Crkve, pape, biskupa, redovnika, redovnica, muškaraca i žena – ubijeni su od skupine vojnika koji su koristili vatreno oružje.

Treća scena: Veliki povratak ljudi Bogu. Dva anđela imaju posude u koje sabiru krv mučenika te njome škrope duše koje se približavaju Bogu. Slijedi proslava i trijumf Marijinog Prečistog Srca.

Četvrto Gospino ukazanje (19. kolovoza 1917. )

Gospa je došla 13. kolovoza, ali djece nije bilo jer ih je pritvorio načelnik. Ponovno se Gospa ukazala 19. kolovoza.

Gospa govori: “Molite, mnogo molite i žrtvujte se za grješnike. Znajte, mnoge duše odlaze u pakao, jer se za njih nitko ne žrtvuje i ne moli.”

Peto Gospino ukazanje (13. rujna 1917.)

Gospa govori: “Nastavite moliti krunicu. U listopadu će doći i naš Gospodin sa mnom i svetim Josipom kako bi blagoslovili svijet. Bog je zadovoljan vašim žrtvama.”

Šesto Gospino ukazanje (13. listopada 1917. )

Gospa je zamolila, da se na mjestu ukazanja podigne kapelica. Izjavila je da je ona – Gospa od svete Krunice. Lucija je vidjela tri otajstva krunice na nebu kraj sunca, a Franjo i Jacinta samo prvo. U prvom otajstvu pojavio se sveti Josip s Djetetom Isusom i Gospom od krunice. Sveti Josip i Isus su blagoslivljali mnoštvo ljudi. U drugom otajstvu ukaza se Žalosna Gospa i Isus koji trpi na putu za Kalvariju. U trećem otajstvu  pokaza se Gospa od Karmela, okrunjena Kraljica neba i zemlje s Djetetom Isusom na rukama. Nakon toga dogodilo se misteriozno Čudo Sunca koje je vidjelo od 50 000 do 70 000 ljudi. Poput velike vatrene kugle Sunce se kretalo strelovitom brzinom, okretalo se oko svoje osi. Prelijevali su se svjetlucavi tonovi u mnogo raznih boja. Trajalo je oko 10 minuta, vidjelo se i s udaljenosti od 40 km. Sunce se nakon toga vratilo na isto mjesto i nastavilo uobičajeno sjati.

 

Što je uslijedilo poslije?

Još se nekoliko puta Gospa pokazivala djeci. Neposredno prije smrti Francesca, pojavila se i rekla da će ga uskoro uzeti na nebo. Francesco je umro 4. 4. 1919., a Jacinta je umrla 20. 2. 1920. nakon mnogih bolesti. Prije smrti Jacintine, Gospa joj je rekla: ”Grijeh koji šalje mnoge ljude u prokletstvo je grijeh tijela; treba živjeti bez luksuza; ljudi se trebaju čuvati grijeha; jako je potrebna pokora”.

10. 12. 1925.

Lucija je vidjela Mariju s Djetetom Isusom. Dijete Isus joj reče: ”Pogledaj na Srce Najsvetije Majke! Pokriveno je trnjem kojim ga nezahvalni ljudi bodu svakog trena. Nema nikoga da to trnje makne djelima zadovoljštine.” Nakon Isusa, obrati joj se Gospa: ”Kćeri, pogledaj moje Srce okruženo trnjem kojim ga nezahvalni ljudi bodu svetogrđima. Ti me barem pokušavaš utješiti. Reci svima da ću im pomoći na smrtnom času sa svim milostima potrebnim za spasenje, svima onima koji prve subote, pet mjeseci zaredom idu na: ispovijed, pričest, mole 5 desetica krunice, provedu u mojem društvu 15 minuta meditirajući o krunici s namjerom da mi daju zadovoljštinu.”

15. 2. 1926.

Dijete Isus se ponovno pokazuje Luciji i pita je da li je raširila pobožnost prema Bezgrješnom Srcu Marijinu. Isus joj govori da će prihvatiti ako se duše ispovijedaju 8 dana prije ili poslije prvih subota, ako su u milosti u trenutku kad primaju pričest i imaju namjeru dati zadovoljštinu Bezgrješnom Srcu Marijinu. ”Ako zaborave, mogu to učiniti u idućoj ispovijedi, ali moraju ići na ispovijed čim budu u prilici.”

Lipanj 1929.

Kapelica se iznenada osvijetli, križ se pojavi iznad oltara, a iznad križa slika Boga Oca. Na Njegovim prsima stisnuo se golub mira (Duh Sveti), a na križu stajaše Isus. Iznad Isusovog pojasa bijaše kalež i velika hostija iz koje su padale kaplje Krvi Kristove. Te kaplje su padale na hostiju, a onda u kalež. Marija je bila pod desnom stranom križa, kao Gospaa iz Fatime. Držala je Bezgrješno Srce u lijevoj ruci. Ispod lijeve strane križa su bila velika slova: Milost i milosrđe. Lucija je shvatila da taj prizor govori o misteriju Presvetog Trojstva. Gospa je tada još jednom zatražila posvetu Rusije svom Bezgrješnom Srcu s obećanjem da će zaustaviti širenje grijeha. ”Rusija će se obratiti”, rekla je. ”Došao je čas kad će Bog zatražiti od Pape da sa svim biskupima posveti Rusiju mome Bezgrješnom Srcu.”

25. 7. 1966.

Biskup iz Leiria: ”Poruka iz Fatime je jako ozbiljna. Fatimu treba razumjeti kao konačno obećanje da će na kraju Bezgrješno Srce Marijino pobijediti zlo.”

13. 5. 1981.

Atentat na Papu Ivana Pavla II., ali i blagdan Majke Božje Fatimske, Majke Presvetog Oltarskog Sakramenta.

13. 5. 1982.

Papa hodočasti u Fatimu kako bi zahvalio Mariji.

25. 3. 1984.

Papa Ivan Pavao II. posvećuje Rusiju Bezgrješnom Srcu Marijinu zajedno s katoličkim biskupima i pravoslavnim svećenicima u Vatikanu ispred kipa Gospe Fatimske. Sestra Lucija potvrđuje da je Isus primio posvetu.

13. 5. 1991.

Papa ponovno hodočasti u Fatimu.

1. 1. 2000.

Papa Ivan Pavao II. objavljuje posljednju tajnu iz Fatime koja govori o mukama Crkve. ”Mnogi će stradati. Zaređeni, vođeni Papom ići će prema križu. Žrtava će biti mnogo.”

“Na kraju će moje Bezgrješno Srce pobijediti”

”Gospina poruka je poziv na molitvu i na žrtvu kao neizbježni postulat kršćanskog života. Stoga, predajmo se Mariji koja je primila od Boga obećanja pobjede dobra nad zlim, ljubavi nad mržnjom i nad sotonom koji je vječni neprijatelj čovjekov.” (Fra Franjo Čolakovac)

Zašto se Bezgrješna ukazala u Fatimi?

Blažena Djevica Marija ukazala se u Fatimi da potrese savjest čitavoga čovječanstva. Obratila se grješnicima i pravednicima i to s dvostrukim ciljem: da spasi duše i donese mir svijetu. Ražalila se nad našom dvostrukom tragedijom: nad vječnom propašću mnogih duša, koje se ruše u pakao i nad paklom nemira, koji se nadvio nad čovječanstvom. Ukazala se da spriječi jedno i drugo, istupila je s konkretnim zahtjevima. Od grješnika traži iskreno pokajanje, promjenu života, povratak napuštenom i prezrenom Bogu. Od pravednika traži molitve i žrtve za grešnike. kao zadovoljštinu Srcu Božjemu, i pobožnost njezinom Bezgrješnom Srcu. U Fatimi je Bezgrješna od djece tražila da mole krunicu svaki dan i da se žrtvuju za obraćenje grješnika.

 

3,107 total views, 8 views today

Facebook Comments

Admin

0 Comments

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Leave reply

<

*

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

%d blogeri kao ovaj: