Krštenje u Duhu Ispunjenje Duhom Svetim

 

Dok je Isus bio na zemlji, svojim je učenicima govorio da će im nakon što ode k Ocu poslati Duha Svetog.

U posljednji dan, glavni dan blagdana, Isus je stajao i vikao:

Ako je tko žedan, neka dođe k meni; i neka pije tko vjeruje u me. Kako veli Pismo: ‘Iz njegove će nutrine poteći potoci (rijeke) žive vode.’”

To reče za Duha kojega su imali primiti oni koji vjeruju u njega. Duh, naime, ne bijaše još dat, jer Isus ne bi još proslavljen.
Ivan 7:37-39

Isus je prorokovao da će oni koji vjeruju u Njega moći primiti Duha Svetog i da će tada iz njihove nutrine poteći potoci žive vode. Duh tada još nije bio izliven na zemlju, jer Isus nije još bio proslavljen.

Nakon svoga uskrsnuća Isus je došao k učenicima i uputio ih da čekaju na skori dolazak Duha Svetog na zemlju. Pedeseti dan nakon Uskrsa, to se i dogodilo.

 

Kad napokon dođe Pedeseti dan, svi bijahu skupljeni na istom mjestu.

Tad iznenada dođe neka huka s neba, kao kad puše silan vjetar, pa ispuni svu kuću u kojoj su boravili.

 

I ukazaše im se jezici kao od plamena, i razdijeliše se te nad svakog od njih siđe po jedan.

Svi se oni napuniše Duha Svetoga te počeše govoriti tuđim jezicima, kako ih je već Duh nadahnjivao da govore.
Djela apostolska 2:1-4

 

Na Pedeseti dan nakon Uskrsa, ili na Dan pentekosta, Duh Sveti je bio izliven na zemlju. Petar je kasnije napomenuo: “Ovim se ostvaruje proročanstvo proroka Joela: ‘U posljednje ću vrijeme – veli Gospodin – izliti od svoga Duha na svako ljudsko biće, te će proricati vaši sinovi i vaše kćeri; vaši će mladići imati viđenja, a vaši starci sne” (Djela 2:16,17).

Nikada prije u povijesti čovječanstva Duh Sveti nije bio izliven na svako ljudsko biće. U Starom zavjetu Duha Svetog su imali jedino kraljevi, svećenici i proroci židovskog naroda. Običan puk ga nije imao.

Nakon što je Isus uskrsnuo, poslao je Duha Svetog na zemlju i Njegovi su ga učenici odmah primili. Bili su kršteni Duhom Svetim, to jest ispunjeni Duhom Svetim, te su počeli govoriti tuđim jezicima kako ih je Duh nadahnjivao da govore.

 

Govorenje u tuđim ili u drugim jezicima je nadnaravna pojava koja prati krštenje Duhom Svetim. Učenici su govorili u jezicima koje nisu poznavali i na taj su način slavili Boga nadahnuti Duhom Svetim.
Duh Sveti je tada bio izliven na zemlju i svaki ga vjernik otada može primiti. Duha Svetog mogu primiti samo nanovo rođeni vjernici. Svijet ne može primiti Duha Svetog.
Kada je osoba krštena Duhom Svetim, to znači da je ispunjena Duhom Svetim. Duh Sveti ispuni čitavu njezinu nutrinu, tako da se iz tog izobilja Duha iz nje počnu prelijevati rijeke žive vode, te osoba počne govoriti drugim jezicima.

 

Zamisli, Bog stanuje u tebi!!! Ako Duh Sveti stanuje u tebi, onda će ti On zasigurno pomoći u svakoj životnoj situaciji, voditi te, poučiti, pokazati ti istinu, dati ti savjet, ojačati te, biti uvijek s tobom! Ako sam Bog živi u tebi, onda je On na tvojoj strani! Ako Bog živi u tebi, gdje su onda tvoji problemi? Oni za Njega nisu ništa! On ih može tako lako riješiti. Ako Bog živi u tebi, tada ćeš ga zasigurno više upoznati.
Biblija kaže da svijet ne može primiti Duha Svetoga, jer niti ga vidi niti ga poznaje. No, mi ga poznajemo, On boravi s nama i u nama.

 

Dar govora u jezicima

Nakon svoga uskrsnuća, Isus je poslao svoje učenike da idu i propovijedaju Radosnu vijest. Kazao je da će svaki onaj koji povjeruje biti spašen i da će ga pratiti određena čudesa, među njima i govorenje drugim ili novim jezicima.

 

 

Idite po svem svijetu i propovijedajte Radosnu vijest svakom stvorenju!
Ova će čudesa pratiti one koji budu vjerovali: pomoću mog imena izgonit će zle duhove; govorit će novim jezicima;
zmije će uzimati rukama; ako popiju što smrtonosno, neće im nauditi; na bolesnike stavljat će ruke, i oni će ozdravljati!”

Marko 16:15,17,18

Dar jezika je jedno od čudesa koja prate nanovo rođene vjernike.

Promotrimo sada što se događa u duhu kada osoba govori u jezicima.

 

 

Jer, koji govori tuđim jezikom, ne govori ljudima, nego Bogu; nitko ga, naime, ne razumije; duhom govori tajanstvene stvari.
1. Korinćanima 14:2

Kada govoriš u drugim jezicima, obraćaš se izravno Bogu. Obraćaš mu se iz svog duha ravno u Njegov Duh. Nitko od ljudi te ne razumije. Duh Sveti ti daje inspiraciju, a On zna što treba moliti i kako. On ti kroz dar jezika omogućuje da moliš tajanstvene stvari, stvari za koje ljudi ne znaju, ali koje On zna.

 

 

Na taj način, na primjer, Duh Sveti može znati da se u duhu nekome sprema nesreća i može te upotrijebiti da je spriječiš. Ti tada moliš tajanstvene stvari o kojima ljudi ništa ne znaju – no koje zna Bog.
Onaj koji govori tuđim jezikom izgrađuje sam sebe, dok onaj koji prorokuje izgrađuje Crkvu. Želio bih da svi govorite tuđim jezicima…
1. Korinćanima 14:4,5
Govorenje u tuđim jezicima izgrađuje tvoj duh. Ono trenira tvoje duhovne mišiće i jača ih na isti način kao što i sportaš svaki dan trenira i jača svoje mišiće. Zapazi da će sportaš, ako prestane trenirati jedno vrijeme, ili ako ne trenira redovito, ispasti iz forme. Isto je tako i u duhu.

 

 

Izgrađuj svoje duhovne mišiće govoreći i moleći u jezicima svaki dan i bit ćeš snažan i izgrađen u duhu.
Pavao je kazao da bi želio da svi govorimo tuđim jezicima. Koliko više to onda Bog želi! Znači, dar jezika je za svakog vjernika.
Ako se u molitvi služim tuđim jezikom, moj duh moli, ali moj um nema od toga koristi.
Dakle, što slijedi? Molit ću duhom, ali molit ću i umom; pjevat ću hvale duhom, ali pjevat ću ih i umom.
1. Korinćanima 14:14,15
Kada moliš u jezicima, tvoj duh moli. Tvoj nutarnji čovjek se obraća izravno u duhovni svijet. Molitva u jezicima je čista duhovna aktivnost. Kada moliš u tuđem jeziku, tvoj duh moli, no svojim umom ne razumiješ što moliš. Što učiniti? Pavao nas uči da molimo i duhom i umom.
Molit ćemo i u jezicima, dakle duhom, i na materinjem jeziku, dakle umom. Moleći umom ili moleći u razumijevanju moći ćemo usmjeriti molitvu u željenom pravcu, a uz pomoć molitve u jezicima ostvariti veću učinkovitost.
Osim molitve možemo također i pjevati u jezicima i u razumijevanju. Kada pjevamo u duhu, Duh Sveti nam daje riječi u jezicima, ali i melodiju kojom proslavljamo Boga.
Vi se, ljubljeni, naprotiv uzdižite (izgrađujte) na temelju svoje presvete vjere, molite se uz suradnju Duha Svetoga!
Juda 20
Kada moliš u jezicima, uzdižeš se i izgrađuješ u svojoj vjeri. Ti tada moliš uz suradnju Duha Svetoga. Zapravo surađuješ s Duhom Svetim. Takva molitva bit će stoga vrlo plodonosna.
Svakodnevna molitva u jezicima vrlo je važna za tvoj osobni duhovni rast, kao i za donošenje plodova za Božje Kraljevstvo. Pavao je jako puno molio u jezicima. On je sam rekao: “Ja, hvala Bogu, govorim tuđim jezicima više od vas sviju” (1. Korinćanima 14:18).

 

 

Primanje Duha Svetog

Da bi netko mogao primiti Duha Svetog, on mora biti spašen. Isus je rekao da će nama, svojim učenicima, dati Duha istine kojega svijet ne može primiti, jer niti ga vidi niti ga poznaje.
Vjernik može primiti Duha Svetog ili izravno od Boga ili, češće, kroz polaganje ruku.

 

 

Osoba koja je ispunjena Duhom Svetim može položiti ruke na tebe i Duh Sveti će se preliti i ispuniti te (vidi Djela 19:6). Vjernik može primiti Duha Svetog i direktno, bez polaganja ruku, jer je Duh izliven po svoj zemlji.

 

Ukoliko još nisi kršten Duhom Svetim, ovdje je nekoliko praktičnih koraka kako da ga primiš preko osobe koja je već krštena Duhom.

 

 

  1. Vjeruj da ćeš primiti Duha Svetog sada kada osoba položi ruke na tebe. Opusti se pred Bogom i gledaj na Njega! Vjeruj da ćeš sada progovoriti u jezicima.
    2. Pij – udahni i vjerom primi Duha Svetog. Vjeruj da ćeš u trenutku kad udahneš biti ispunjen Duhom Svetim.
    3. Počni govoriti, ali ne više ništa na hrvatskom, već samo u jezicima. Duh Sveti će ti davati riječi koje ćeš govoriti, no ti si taj koji treba otvarati svoja usta i izgovarati glasove.

 

 

Djela 2:4 kažu: “Svi se oni napuniše Duha Svetoga te počeše govoriti tuđim jezicima, kako ih je već Duh nadahnjivao da govore.” Duh Sveti je onaj koji daje nadahnuće, koji ti daje riječi koje ćeš izgovarati, a ti si taj koji govoriš, izgovaraš te riječi.
Ne boj se da ćeš kada moliš za ispunjenje Duhom Svetim primiti nešto od đavla ili nešto krivo. Isus to pobija učeći nas:

 

 

I ja vam velim: ustrajno molite, i dat će vam se! Tražite, i naći ćete! Kucajte, i otvorit će vam se! Jer svatko tko moli, prima; tko traži, nalazi, a otvara se onomu koji kuca. A tko bi od vas, koji je otac, ako bi ga sin zamolio kruha, pružio mu kamen? Ili ako bi ga zamolio ribu, pružio mu mjesto ribe zmiju? Ili ako bi ga zamolio jaje, pružio mu štipavca? Dakle: ako vi, premda ste zli, možete davati svojoj djeci dobre darove, koliko će više Otac nebeski dati Duha Svetoga onima koji ga mole!” (Luka 11:9-13).

 

Kada moliš Oca za ispunjenje Duhom Svetim, sigurno ćeš primiti Duha Svetog.

Govorenje u jezicima oslobađa Božju silu u duhovni svijet i stoga ga đavao nastoji ugušiti već od samog početka. Čim je vjernik progovorio u jezicima, već idućih dana đavao mu posije sumnje.

 

 

On mu kaže da govorenje u jezicima nije od Boga, ili da vjernik samo izmišlja te riječi, ili ga uvjerava da nije primio dar jezika. Kod nekih izazove nezainteresiranost za molitvu u jezicima, tako da uopće ne mole. Ne daj mu da ti ukrade ovaj Božji dar! Naredi đavlu i sumnji da se gube od tebe i nastavi svakodnevno moliti u jezicima.
Ako si primio dar jezika, a imaš samo par riječi koje neprestano ponavljaš, govori ih uporno dok ne dobiješ više riječi. Ako si uporan i moliš u jezicima s toliko riječi koliko ih trenutno imaš, razvit ćeš svoj molitveni jezik i bivati sve snažniji u molitvi.
Moli u jezicima svaki dan, izgrađuj se u duhu, moli za druge, razvijaj svoj jezik i svoje duhovne mišiće.

 

Najveca tajna – Duh Sveti,treca bozanska osoba

Dodi Duse Sveti!

Bit krscanske vjere povezana je s tajnom Boga koji nam se otkrijo u trima Bozanskim osobama.Bog Otac nam je nekako prisutan iz paralele naseg ljudskog iskustva,makar je svako ocinstvo na zemlji tek blijeda slika istinskog Bozjeg ocinstva ljubavi i njeznosti.Druga bozanska osoba,Sin Bozji,postao nam je blizak u povjesnoj osobi Isusa Krista iz Nazareta,

 

 

Ucitelja i Spasitelja.Zato je nas zivot iz vjere najvise obiljezen imenom Isusa Krista.Najveca tajna nam je ipak treca bozanska osoba,Duh Sveti.To je upravo zato jer je Duh Sveti najduhovnija stvarnost u odnosu na nase poimanje nemamo neko uporiste u slikama iz naseg zemaljskog zivota.Ako zelimo pribliziti tajnu Duha Svetoga,onda to cinimo tek blijedim slikama koje nama ipak puno znace.Tako prepoznajemo Duha Svetoga u vihoru i lahoru.Tako nam vec i Biblija govori.Tako se ocito vao i nad apostolima na dan Pedesetnice. No,Duh Sveti nije ni vihor ni lahor,nego je kao vihor, kao lahor.Prozima i cisti sve oko sebe poput vihora;njezno miluje poput blagog lahora.

Puno nam govori i slika ognja. Bog se sam znao ocitovati u slici plamena i vatre,grma koji gori,a ne izgara.A nad apostole se izlijo Duh Sveti u liku plamenih jezika. To je plamen koji zari i prociscava, puni zarkom ljubavlju i obasjava svjetloscu i toplinom.

 

Duh Sveti je kao voda. Cesto je ta stvarnost,neizostavno bitna za nas zivot,povezana s prisutnoscu Duha Svetoga.Vec je Duh Sveti u casu prvog stvaranja lebdijo nad vodama i zapocelo je stvaranje. Duh Sveti se jednako nasao nad vodama Jordana. Otada je nekako voda kojaje potrebna za zivot postala znakom zivotvorne sile Duha Svetoga.

 

Zato se Duh Sveti izlijeva u srce vjernika. Duh Sveti nije voda,nego je kao voda sto natapa zemlju i utazuje zed,voda koja pere i cisti od svake ljage. Nadalje Duh Sveti je kao ulje pomazanja. Ulje koje se upotrebljava u svakodnevnom zivotu obicnog covjeka,koje je potrebno u mnogim ljudskim aktivnostima i navikama postaje znakom Bozje preobilne milosti,pecata vjerne ljubavi. Zato je Duh Sveti pomazanje duhovno i njime se mazemo vec kod krstenja da primimo duha posi novljenja,a zatim kod krizme da primimo duha krscanske zrelosti i svjedocenja. Duh je kao ulje. Duh Sveti u dusu vjernika utiskuje pec at neizbrisive Bozje ljubavi.

 

Duh Sveti je kao golub. Vrlo cesto cemo naci Duha Svetoga prikaz anog u toj slici. Duh Sveti nije golub,nego kao golub: povezano je to sa slikama Biblije. Vec je Duh Sveti lebdijo nad vodama stvaranja,a u Novom zavjetu nad vodama Jordana kod Isusova krstenja prepozna jemo Duha Svetoga koji lebdi nad tim vodama u liku goluba. Golub

 

sto je odletijo s Noine korablje poslije potopa donosi grancicu masl ine, znak pomirenja neba i zemlje.Tako je Duh Sveti onaj sto i nama danas ulijeva u srce mir i sigurnost.

 

 

Izvor: emanuel-berlin.d /fra  Zvjezdan Linić

2,595 total views, 0 views today

(Visited 961 times, 1 visits today)
Admin

0 Comments

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Leave reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*