15. ožujka sveti Longin – vojnik koji je probio Isusov bok iz kojeg su potekli Krv i Voda
Sveti Antun Pustinjak: ‘Doći će vrijeme kad će ljudi poludjeti…’
2. siječnja sveti Bazilije Veliki i sveti Grgur Nazijanski – veliki crkveni oci iz Male Azije
1. SIJEČNJA Blažena Djevica Marija Bogorodica
Sveti Silvestar I papa
Blagdan Nevine dječice – mučenika koji su stradali za Isusa
Sveti Stjepan, prvomučenik
Sveta Lucija
Sveti Nikola
Sveti Šimun Cirenac