O blagoslovu i krokodilskim suzama
Budnost u vjeri
KRISTOVA VOJSKA
Velike stvari (Mt 4,12-23)
Jaganjčeva nevinost (Iv 1,29-34)
O Josipovoj vjeri (Mt 1,18-24)
O blagoslovu (Mt 11,2-11)
FRA PETAR LJUBIČIĆ: Je li Ivan Krstitelj posumnjao u Isusa kao Mesiju?
O skakavcima i o medu (Mt 3,1-12)
Kad Isus vidje mnoštvo, sažali se nad njim