Krštenje Gospodinovo
U Jahve je spasenje, na tvom narodu tvoj je blagoslov!
HODAJTE U SVJETLU
fra Petar Ljubičić: “Što nam je, dakle, činiti?