HODAJTE U SVJETLU
fra Petar Ljubičić: “Što nam je, dakle, činiti?
ISTINITA PRIČA O DOBROTI I VELIKODUŠNOSTI