ISUSOVO PROROŠTVO: ‘Kad vidite da Jeruzalem opkoli vojska, tada znajte da se približilo opustošenje njegovo!’
Biblijsko proročanstvo proroka Ezekiela se ovih dana ostvaruje pred našim očima
Vlč. Tomislav Ivančić: Zornice
Došašče je vrijeme nade
Sveti Petar Krizolog o važnosti posta: Tko to ne bude dao Bogu, neće biti ispričan
Duh Sveti na djelu: Nešto slavno događa se svuda širom svijeta, čak i u islamskim nacijama!
DR. DEAN SLAVIĆ O SVETOM PISMU KAO KNJIŽEVNOSTI: Biblija je temeljni tekst za civilizaciju
Na koji način osoba može pasti pod utjecaj zla
Sveta Faustina: Vidjela sam Majku Božju kako posjećuje duše u čistilištu
CRKVA JE PRIZNALA OVA UKAZANJA: ‘Bliži se posljednji sud, Isus dolazi’