Dubranec: RELIKVIJE BL. I. MERZA U CRKVICI SV. ROKA
Nova umjetnička slika č. sl. B. Petra Barbarić
HODOČAŠĆE U ZAGREB NA GROB BLAŽENOGA IVANA MERZA Zagreb, 10. ožujka 2017. godine
OTVOREN CENTAR BL. IVAN MERZ NA FILIPINIMA
Banja Luka: PROSLAVA 120. OBLJETNICE ROĐENJA BL. IVANA MERZA
DUHOVNA MISAO  17. XII. 2016. HRVATSKI  RADIO – 120. obljetnica rođenja bl. Ivana Merza
Blaženi Ivan Merz: „Katolička vjera je moje životno zvanje”
Grubišno polje: NOVA SLIKA BL. IVANA MERZA SA SURADNICIMA
Bl. Ivan Merz i Srce Isusovo: Tebi posvećujem svoj život!
OBRANJENA DISERTACIJA O BL. IVANU MERZU NA PAPINSKOM SVEUČILIŠTU URBANIANI U RIMU