Razmišljanje o današnjem evanđelju
Razmišljanje o današnjem evanđelju
Razmišljanje o današnjem evanđelju
Samo je jedan dobitnički potez, prepustiti sve poraze njemu!
ZAPREKE U MOLITVI! Karizmatik, vlč. Radigović objašnjava 7 zapreka koje zatvaraju vrata uslišanju
Ako je netko pobožan, to ne mora odmah značiti da je i duhovan…Imao sam u svojoj blizini pobožne ljude. Čak i jako pobožne ljude. Promislio sam o njima…
BLAGOSLIVLJAJTE – JER STE NA TO POZVANI!
Svadba koja sve začuđuje (Mt 22,1-14)
Klanjamo ti se Isuse usred bijele Hostije
Gospodine, predajući sve u Tvoje ruke, Ti na kraju sve okreneš na dobro!