Dar mudrosti mijenja naše živote!
Samo onaj koji Isusa prihvati na putu kao svoga suputnika stići će do svoga cilja!
Crkva koja se boji naviještati Isusa Krista i otjerivati demone, idole, drugog gospodara koji je novac, nije Isusova Crkva!’
Tomislav Ivančić: Vjera spašava
Bog mi govori preko svega!
Celestin Tomić: Ovo je pouka koju je Isus dao Crkvi i vjernicima o tome kako pobijediti Sotonu
Zaboravi pogreške koje si u životu napravio, ali zapamti lekcije koje su ti one ostavile!
FRA PETAR LJUBIČIĆ: Ako želimo biti hram Duha Svetoga, navijestimo rat grijehu
Najveći test vjere je kad ne dobiješ ono što želiš, ali svejedno možeš reći hvala!
Kada se molimo Bog se zbližava s našim srcem!