Zapovijedi su da se krše?
Poticaj za moderne kršćane: pozvani smo ponovno otkriti nedjelju kao Dan Gospodnji
Na svetost smo svi pozvani!
Prepoznavanje Isusa u svakom čovjeku trajni je zadatak svakog kršćanina!
UČIMO SE ZAHVALNOSTI
Zatvorene pameti
Nikada briga ne može pomoći da stvari budu drugačije, vjera u Isusa može!
Tomislav Ivančić: Kad ljudi ne mogu uništiti Isusa, tad pokušavaju uništiti njegovo djelo, a to je Crkva
Zašto trebamo čitati Bibliju?
Treba osjetiti trenutak kada se treba povući i stati na trenutak sa svojim Bogom u tišini!