Kako zavoljeti sakrament ispovijedi?
Kako se kršćani trebaju nositi s brigama?
Izvor vode koja struji u život vječni
Kada vam se čini da se sve raspada možda se to baš sve slaže na svoje mjesto!
LAKOMOST  I  LUDI  BOGATAŠ
Dopusti Isusu da te promijeni!
Sveti Izak Sirijski: U kušnjama i žalostima ne zaboravi da je Krist uz tebe!
Ovo znači poznavati Krista
Zagledaj se u Boga i sebe i shvati da nitko od tebe ne traži neko apstraktno savršenstvo, traži čovjeka!
SNAGA SVETIH MISA