S darom razuma u nerazumnom svijetu mijenjajmo ovaj svijet!
Dar mudrosti mijenja naše živote!
Samo onaj koji Isusa prihvati na putu kao svoga suputnika stići će do svoga cilja!
Crkva koja se boji naviještati Isusa Krista i otjerivati demone, idole, drugog gospodara koji je novac, nije Isusova Crkva!’
Tomislav Ivančić: Vjera spašava
Bog mi govori preko svega!
Celestin Tomić: Ovo je pouka koju je Isus dao Crkvi i vjernicima o tome kako pobijediti Sotonu
Zaboravi pogreške koje si u životu napravio, ali zapamti lekcije koje su ti one ostavile!
FRA PETAR LJUBIČIĆ: Ako želimo biti hram Duha Svetoga, navijestimo rat grijehu
Najveći test vjere je kad ne dobiješ ono što želiš, ali svejedno možeš reći hvala!