„Zloduh je bijesan kada ga se razotkriva i udara!“ – mons. Milivoj Bolobanić
Vlč. Zlatko Sudac, zašto patnja i bolest ako ima BOGA?!