Prikazanje Blažene Djevice Marije i Gospa od Zdravlja
Prepusti Gospodinu putove svoje, On najbolje zna kamo treba poći!
BOG NAS ZOVE Kako se postaje »vratarica vječnosti«
Razmišljanje o današnjem evanđelju
Sveta Faustina: Vidjela sam Majku Božju kako posjećuje duše u čistilištu
Samo je jedan dobitnički potez, prepustiti sve poraze njemu!
Sveti Noa
PAPA FRANJO: dobro je misliti na smrt, to će biti susret s Gospodinom
Zar mislimo da ćemo uvijek imati vremena?
ČETVORICA KUPREŠAKA IZ AUSTRIJE ‘Najslađi je kruh tamo gdje si rođen! Borite se za svoja prava, najlakše je otići’