ISUSOVO PROROŠTVO: ‘Kad vidite da Jeruzalem opkoli vojska, tada znajte da se približilo opustošenje njegovo!’
ČEKAJTE na BOŽIĆ!!!
Tražiš ga, a on zapravo traži tebe, to je došašće