Fra Svetozar Kraljević: Molitva za zdravlje
Isus je moj jedini heroj!
Došašče je vrijeme nade