BOG NAS ZOVE Kako se postaje »vratarica vječnosti«
Razmišljanje o današnjem evanđelju
Sveta Faustina: Vidjela sam Majku Božju kako posjećuje duše u čistilištu
Samo je jedan dobitnički potez, prepustiti sve poraze njemu!
Sveti Noa
PAPA FRANJO: dobro je misliti na smrt, to će biti susret s Gospodinom
Zar mislimo da ćemo uvijek imati vremena?
ČETVORICA KUPREŠAKA IZ AUSTRIJE ‘Najslađi je kruh tamo gdje si rođen! Borite se za svoja prava, najlakše je otići’
Ne pokušavajte mijenjati druge osobe.
Tuđe zastrašivanje neće povećati našu vjeru, već samo tuđa ljubav!