Uskoro će svijet doživjeti strahoviti događaj na koji velika većina kršćana neće biti spremna
PRONAĐEN IZGUBLJENI DOM ISUSOVIH APOSTOLA? Arheolozi vjeruju da su pronašli Petrovo rodno mjesto!
Imaj strpljenja sa sobom, makar mali dio strpljenja koji Bog ima sa tobom!
T I   S I   J E D I N S T V E N O   B I Ć E
Fra Jozo, čeka te tvoja sobica u širokobriješkom samostanu
U zatvoru mi se ukazivala Gospa, ali to su bili privatni susreti
Mladifest sjedinio sjaj Gospe, Pavla i Taborsko Preobraženje
MOLITVA