Gdje će biti Bog kad se vratite svojim kućama?
Papa: Događaj Preobraženja Gospodinova nam nudi poruku nade