Preobraženje Gospodinovo
Samo me Isus čini slobodnim!
Samo je jedan način da Bogu kažeš hvala; učini svoj život zahvalom Njemu
Stjepan Lice o velikom manjem bratu: Bogu zahvaljujem jer – živio sam u vrijeme fra Bonaventura Dude