LIPANJ – mjesec u kojem se posebno štuje Srce Isusovo
Film ‘Gospa od utočišta’ osvojio Grand Prix festivala na Trsatu
Misli
“ZA NAS”
Ljubav i radost u življenju Gospinih poruka
Tražiti prikladan način i prigodu za svjedočenje ljubavi i milosrđa